วิธีการดาวน์โหลด Driver

วิธีการดาวน์โหลด Driver Mainboard
วิธีการดาวน์โหลด Driver Notebook, VGA, Modem

วิธีการดาวน์โหลด Driver Mainboard

วิธีการดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ล่ะเครื่องใช้ Main Board รุ่นใดมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้เลือก คำสั่ง RUN ดังรูปที่ 1 เมื่อทำการคลิกแล้วจะได้ตามรูปที่ 2 ให้พิมพ์คำสั่ง dxdiag ลงไปในช่วง Open แล้วเลือก OK จะได้ตามรูปที่ 3

 

2. ให้ดูในรูปที่ 3 ในหน้า System และในหัวข้อ System Model จากตัวอย่างรุ่น Main Board คือ P25G

 

3. เข้าไปที่ www.vziodirect.com ให้ทำการเลือก หัวข้อ ดาวน์โหลด จะได้ดังรูปที่ 4 หลังจากนั้นให้ทำการเลือก Product / Model / windows XP แต่ในการเลือก Model ให้นำรุ่นที่ได้จากข้อ ที่ 2 มาทำการเทียบในตาราง ซึ่งจะได้ Model ของ Main Board และทำการดาวน์โหลดต่อไป

Model ที่ต้องเลือก
System Model ที่ได้จาก DXDIAG TOOL
A
VZIO P29G V1.0
B
VZIO P4M800PRO-M2 V2.0
C
VZIO P5LD2-VM
D
VZIO P4M900-ML
E
VZIO P4M890T-M V2.0
F
VZIO P4M900T-M V1.0
G
VZIO P5VD2-MX
H
VZIO P5VD2-VM
I
VZIO P21G V1.0
J
VZIO M957G
K
VZIO P21G V3.0
L
VZIO P27G V1.0
M
VZIO M266A
N
VZIO D865GLC
O
VZIO 661FX-M
P
VZIO i845GV-M
Q
VZIO M909G
R
VZIO M963G V3.2
S
VZIO P4S533-VM
T
VZIO MP4M266A
V
VZIO M955G
W
VZIO P25G
X
VZIO PM8M-V

 

คลิ้กที่นี่เพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลด Driver

 

===================================================================================

วิธีการดาวน์โหลด Driver Notebook, VGA, Modem

1. Note book ที่มีชื่อรุ่นคือ LAB-VN-W301, LAB-VN-W302, LAB-VN-W302, LAB-VN-W303, LAB-VN701 เป็นต้น ลูกค้าทำการเทียบกับตารางและทำการ Load Driver ได้ดังนี้

Model ที่ต้องเลือก
ชื่อรุ่น Notebook
A
W301
B
W302
C
W303
D
W304
E
W701
F
W702
G
W703
H
INC
I
SNC

 

2. ส่วนรุ่นที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้ดู Sticker ใต้ Note Book โดยดูจาก Model ดังรูป

จากรูปจะได้รุ่นคือ M540SS ให้นำไปเทียบตารางดังนี้

Model ที่ต้องเลือก
ชื่อรุ่น Notebook
J
M540SR
K
MS540SS / M549SS
L
M660SR
M
NA01GC / NI201E(K70)
N
NA01GC# (M81L)
O
NA01GC## (X210)
P
N102GB&302GB#(NA431)
Q
N103GB&N303GB(UA40)
R
NA401F(T11) / NA221F,NA423F(Y13E)
V
NI501F(U13)

 

Driver VGA Card GeForce

Model ที่ต้องเลือก
ชื่อรุ่น Notebook
A
GeforceFX5200
B
Geforce6200
C
Geforce7100, 7200,7300
D
Geforce8400

 

Driver Modem

Model ที่ต้องเลือก
ชื่อรุ่น Notebook
A
Driver Modem รวม
B
Driver Modem สำหรับ Case Slim

 

Case Slim มีรูปร่างดังนี้

สำหรับ Case รุ่นอื่นให้ใช้ Driver Modem ชนิด A ซึ่งจะเป็น Driver รวมให้ติดตั้งโดยให้ Windows Search หาจะได้ Driver ที่ถูกต้อง

คลิ้กที่นี่เพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลด Driver